9. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah

9. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah

  • Kdaj?
    • 21. november 2019
    • 8:30 do 16.30
  • Kje?

    Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled

Vabljeni na 9. letno konferenco
Kakovost v višjih strokovnih šolah
z nazivom

Komuniciranje med deležniki višjega strokovnega izobraževanja

Konferenca bo v organizaciji Skupnosti VSŠ potekala
v četrtek, 21. novembra 2019,
od 8.30 do 16.30
na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled
(Prešernova cesta 32, Bled).

Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ nadaljuje z uresničevanjem ciljev in smernic za zagotavljanje kakovosti v višjih strokovnih šolah, zastavljenih v projektu IMPLETUM. Gosta letošnje konference sta g. Marko Lotrič, direktor LOTRIČ Meroslovje, d.o.o., in g. Andrej Poklič, direktor GKN Driveline Slovenija. Obe podjetji sta prejeli Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost in bosta na konferenci predstavljeni kot uspešna primera podjetij z odlično vzpostavljenim sistemom kakovosti.
V nadaljevanju bo ga. Tatjana Horvat z Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu predstavila Usmeritve za izboljšave samoevalvacijskih poročil višjih strokovnih šol ter ECTS in spremljanja obremenitve študentov.
Po podelitvi priznanj Skupnosti VSŠ zaslužnim posameznikom in institucijam za razvoj višjih strokovnih šol bodo potekale tematske okrogle mize s predstavniki MIZŠ, CPI, NAKVIS in posameznih šol.

Konferenca je namenjena ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, predstavnikom komisij za kakovost, predavateljem, ki sodelujejo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti, in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji.

Kotizacija znaša 30,00 € na udeleženca in vključuje stroške recenzij referatov. Zaradi lažje organizacije dogodka Vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do petka, 15. 11. 2019, na sekretariat@skupnost-vss.si. Vljudno vabljeni, da se udeležite konference in izkoristite priložnost za mreženje in strokovno usposabljanje na področju kakovosti!

Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ

Program dogodka:

Uvodni del

8.30 – 9.00Registracija udeležencev
9.00 – 9.15Mag. Peter Mihelčič, direktor Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled – pozdrav gostitelja
 Elvira Šušmelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS – pozdrav

 

        Plenarni del

vodi mag. Gabrijela Kotnik

9.15 – 9.45

 

LOTRIČ Meroslovje, d. o. o. – predstavitev sistema kakovosti in poslovne odličnosti

Marko Lotrič, direktor

9.45 – 10.15GKN Driveline Slovenija – predstavitev sistema kakovosti in poslovne odličnosti

Andrej Poklič, direktor

10.15 – 10.45

 

Usmeritve za izboljšave samoevalvacijskih poročil višjih strokovnih šol

Nakvis, Tatjana Horvat

10.45-11.15ECTS – spremljanje obremenitve študentov

Nakvis, Tatjana Horvat

11.15 – 11.30Odmor
11.30 – 11.45

 

Predstavitev rezultatov razpisa za podelitev diplome za odličnost v VSŠ

Predstavitev rezultatov razpisa za priznanja Skupnosti VSŠ

11.45 – 12.15Okrogle mize:

1.     Specializacija in prenova programov za prihodnost, sodelujeta CPI in MIZŠ

2.     Primeri dobrih praks spremljanja in zagotavljanja kakovosti, sodeluje NAKVIS

3.     Vključevanje študentov v projektno delo, sodeluje Lesarska šola Maribor

4.     Študenti s posebnimi potrebami in specifike, sodeluje Šolski center Kranj

12.45 – 15.00Predstavitev izbranih prispevkov

vodi dr. Andreja Križman

15.00ZAKLJUČEK in KOSILO