19. seja skupščine Skupnosti VSŠ

19. seja skupščine Skupnosti VSŠ

V skladu s 17. členom Akta o ustanovitvi Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije vabi predstavnice in predstavnike svojih članic na 19. sejo skupščine Skupnosti VSŠ.

Seja skupščine bo potekala v sredo, 9. marca in četrtek, 10. marca 2022, s pričetkom ob 9.30

v Hotelu Astoria,

Prešernova 44, na Bledu.

DNEVNI RED:

Sreda, 9. marca 2022:

9.30 – 10.00  Registracija

10.00 – 10.10  Pozdrav in otvoritev Skupščine

10.10 – 11.45  Obravnava Letnega poročila 2021

 • o delu Skupnosti, upravnega odbora in Sekretariata (predsednik);
 • mednarodno sodelovanje in podporne aktivnosti (sekretarka);
 • projekti Razvojnega načrta (vodje strateških področij);
 • finančno poročilo (vodja razvoja);
 • razprava.

11.45 – 12.00 Odmor

12.00 – 13.00 Obravnava Letnega programa 2022

 • o delu Skupnosti, upravnega odbora in Sekretariata (predsednik);
 • mednarodno sodelovanje in podporne aktivnosti (sekretarka);
 • projekti Razvojnega načrta (vodje strateških področij);
 • finančni načrt (vodja razvoja);
 • razprava.

13.00 – 14.30 Kosilo

14.30 – 16.00 Aktualne teme javnih in zasebnih VSŠ

16.00 – 16.30 Odmor

16.30 – 17.00 Poročanje javnih in zasebnih VSŠ

17.00 – 18.00 Priprava dogodka ob 25-letnici VSŠ, ETPS, Konferenca za kakovost

19.00 Večerja

Četrtek, 10. marca 2022:

8.30 – 9.00  Registracija

9.00 – 10. 30

 • Predstavitev aplikacije CiljajVišje!
 • Sodelovanje v projektih (SELFIE WBL2)
 • Načrtovanje študijskih obiskov (Oxford, Bruselj, San Sebastian, Praga)

10.30 – 11.00 Odmor

11.00 – 12.45

 • Razpis za priznanja Komisije za kakovost in odličnost VSŠ
 • Imenovanje predstavnika VSŠ v NAKVIS
 • Razpisi za nagrade

12.45 – 13.00  Pobudbe in predlogi, zaključek

13.00 Kosilo

Po napornih dveh letih se veselimo dvodnevnega dogodka, kjer si bomo lahko spet segli v roke in si izmenjali izkušnje v »živo«. Se vidimo!