10. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah

10. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah

  • Kdaj?
    • 26. maj 2021
    • 9:00 do 13:00
  • Kje?

    Konferenčno okolje ZOOM

Vabljeni na 10. letno konferenco
Kakovost v višjih strokovnih šolah
z nazivom

Zelena in digitalna kakovost

Konferenca bo potekala v konferenčnem okolju ZOOM,
v sredo, 26. maja 2021,  od 9.00 do 13.00.

Na konferenci bodo predstavljene dobre prakse na področju višjega šolstva, uspešna podjetja s področja digitalizacije, projekt izpopolnjevanja mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetjih in doseganje strateških ciljev Skupnosti VSŠ, spodbujanje kakovosti kadrov na VSŠ ter na kratko predstavljeni izbrani prispevki, ki tematsko pokrivajo zeleno in digitalno kakovost.

Program dogodka:

Uvodni pozdravi

9.00 – 9.15
 
mag. Gabrijela Kotnik, predsednica komisije za kakovost pri Skupnosti VSŠ in direktorica Šolskega centra Slovenj Gradec

mag. Janja Razgoršek, ravnateljica VSŠ Slovenj Gradec

Egon Pipan, predsednik Skupnosti VSŠ

mag. Nataša Kranjc, v.d. direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, MIZŠ

 

        Plenarni del

      vodi mag. Gabrijela Kotnik

9.15 – 9.35Dosežki in razvojne priložnosti višjega strokovnega izobraževanja v okviru evropskih finančnih mehanizmov, mag. Katja Dovžak in Nataša Hafner Vojčić, MIZŠ
9.35 – 9.55VSŠ kot del sistema zagotavljanja kakovosti v terciarnem izobraževanju, Martina Mravlja, NAKVIS
9.55 – 10.10Dobre prakse: Center odličnosti ŠC Nova Gorica, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Adrijana Hodak
10.10 – 10.30Vpliv kakovosti v višjih strokovnih šolah na kakovost v podjetjih, KOPA, računalniški inženiring, d. d., mag. Domen Ocepek
10.30 – 10.40Predstavitev rezultatov razpisa za priznanja Skupnosti VSŠ
Odmor
Predstavitev izbranih prispevkov 1. del

Predstavitve in razpravo vodi dr. Anita Goltnik Urnaut

11.00 – 11.15Zelena embalaža, Lidija Grmek Zupanc, Manca Doberšek, Katja Ržek, Daša Zupanec in Maša Pavuna
11.15 – 11.30Praktično izobraževanje študentov turistične smeri s pomočjo digitalizacije v obdobju pandemije, Katja Orehek Hati

Poseben gost

vodi mag. Gabrijela Kotnik

11.30 – 11.50Cilji Strateškega sveta in pomen internacionalizacije in digitalizacije izobraževanja, vključno z VSŠ, Mark Boris Andrijanič, predsednik Strateškega sveta za digitalizacijo Republike Slovenije

 

Predstavitev izbranih prispevkov, 2.del

Predstavitve in razpravo vodi dr. Anita Goltnik Urnaut

11.50 – 12.05Igrifikacija na daljavo: jedilni list; Igrifikacija na daljavo: prihodkovni management prodaje hotelskih sob, Mitja Petelin
12.05 – 12.20Izzivi pri izvajanju praktičnega izobraževanja na daljavo v času pandemije, Jožica Ovčjak in Janja Razgoršek
12.20 – 12.35Inovativna uporaba MS TEAMSA v izobraževalne namene, mag. Gregor Rak in Martina Belšak

Plenarni del

vodi mag. Gabrijela Kotnik

12.35 – 12.55Doseganje strateških ciljev s pomočjo Razvojnega načrta in mednarodnih projektov, Alicia Leonor Sauli Miklavčič

Spodbujanje kakovosti kadrov VSŠ na osnovi analize potreb in zadovoljstvo udeležencev Izpopolnjevanja CiljajVišje, dr. Anita Goltnik Urnaut

12.55 – 13.00Povzetek, mag. Gabrijela Kotnik, predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ