DELOVNO SREČANJE UO SKUPNOSTI VSŠ IN PREDSTAVNIKOV MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

DELOVNO SREČANJE UO SKUPNOSTI VSŠ IN PREDSTAVNIKOV MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

V torek, 3. novembra 2015, so se v Ljubljani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestali predstavniki MIZŠ in Upravni odbor Skupnosti VSŠ. Ministrstvo je zastopala državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota, Elvira Šušmelj, direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih in mag. Katja Dovžak, vodja sektorja za višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, Boštjan Rozman Zgonc, sekretar. Prisotne je med srečanjem prišla pozdraviti tudi ministrica dr. Maja Makovec Brenčič. Poudari nujnost kakovosti, evalvacije in internacionalizacije. Prioriteta MIZŠ bo gradnja podpornih učnih okolij, pri čemur bodo vključeni strateški cilji in vsi podporni projekti.

V ospredju srečanja je bila identiteta višješolskega izobraževanja, ki je prepoznavno predvsem po dobrem sodelovanju z gospodarstvom in visoki stopnji zaposljivosti študentov. Predsednik Skupnosti VSŠ Alojz Razpet je predstavil  delovanje same Skupnosti in aktualno problematiko višjih strokovnih šol. K uspešni internacionalizaciji Skupnosti VSŠ prispeva sodelovanje v mednarodnih zvezah kot so EURASHE, CHAIN5, VET4EU2 … Vodja mednarodne dejavnosti in projektov, Alicia Leonor Sauli Miklavčič je poleg sodelovanja v omenjenih združenjih izpostavila tudi uspešnost pri prijavah mednarodnih projektov – v letu 2015 je Skupnost VSŠ na programu ERASMUS+ poleg konzorcija za mobilnost pridobila še 2 projekta – Build PHE in PROCSEE (kjer je tudi koordinator).

Državna sekretarka je poudarila, da je višješolsko strokovno izobraževanje neobhoden del odličnosti visokega šolstva, saj višje strokovne šole predstavljajo odličnost poklicnega in strokovnega izobraževanja. V nadaljevanju srečanja so sodelujoči razpravljali o predvidenih strateških rešitvah in tekočih ukrepih ter dogajanjih v višjem šolstvu.

23123213 efr43345