Delavnica: Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju višješolskega izobraževanja

Delavnica: Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju višješolskega izobraževanja

28. oktobra je v prostorih Biotehniškega centra Ljubljana potekala delavnica z naslovom: Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju višješolskega izobraževanja, ki jo je izvedla mag. Marija Karba, inšpektorica višja svetnica iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport. Osrednji namen delavnice je bil predstavitev določil šolske zakonodaje na področju višješolskega izobraževanja v zvezi z vpisom v razvid, izpolnjevanjem pogojev za opravljanje dejavnosti, delovanjem organov zavoda, imenovanji komisij, načrtovanjem dela, izvajanjem izobraževalnih programov, vodenjem evidenc in dokumentacije ter sprejemanjem internih aktov. Udeleženci so se seznanili tudi s pristojnostmi in delovanjem Inšpektorata RS za šolstvo in šport. Delavnica sodi med programe izobraževanj v mrežah izobraževanj odraslih in je ovrednoten z 0,5 točke. Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih program predvideva, so udeleženci prejeli potrdilo Ministrstva za šolstvo in šport o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Delavnica je bila namenjena ravnateljem in referentom na področju višješolskega izobraževanja. Delavnice se je udeležilo 41 oseb iz 21-ih različnih višjih strokovnih šol (15-ih javnih in 6-ih zasebnih).