Delavnica PRIPRAVA E-UČNIH GRADIV IN UČNIH PRIPOMOČKOV

Delavnica PRIPRAVA E-UČNIH GRADIV IN UČNIH PRIPOMOČKOV

22. in 23. septembra 2016 je v prostorih Šolskega centra Celje potekala dvodnevna delavnica z naslovom PRIPRAVA E-UČNIH GRADIV IN UČNIH PRIPOMOČKOV, ki sta je izvedla dr. Suzana Strmšek Turk in Radovan Krajnc pod okriljem Andragoškega centra Slovenije.

Osrednji namen delavnice je bil udeležence seznaniti z vlogo kognitivizma v spoznavnih procesih učenja, vlogo konstruktivistične pedagogike kot temelj aktivnega samostojnega učenja, s temeljnimi značilnosti samostojnega učenja in njegovih virtualnih oblik ter različnimi e-gradivi in gradivi za samostojno učenje. V praktičnem delu delavnice so udeleženci analizirali spletno učilnico z vidika komunikacije in doseganja pedagoških ciljev v virtualnem učnem okolju, spoznali prednosti in omejitve rabe e-gradiv, se seznanili s pripravo e-gradiv, spoznali različne odprtokodne in komercialne programe za izdelavo gradiv ter izdelali e-gradivo s programom eXe. Delavnica sodi med programe izobraževanj v mrežah izobraževanj odraslih in je ovrednoten z 0,5 točke. Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih program predvideva, so udeleženci prejeli potrdilo Ministrstva za šolstvo in šport o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Delavnice se je udeležilo 20 oseb iz 10-ih različnih višjih strokovnih šol (6-ih javnih in 4-ih zasebnih).

20160922_161541 20160922_161604 20160922_161618 20160923_163740_richtonehdr 20160923_163837_richtonehdr