Delavnica „Pametna e-kakovost pri praktičnem izobraževanju“

Delavnica „Pametna e-kakovost pri praktičnem izobraževanju“

V četrtek, 20. maja 2020, je EURASHE organiziral delavnico „Smart E-quality@Work-Based learning“. Delavnico je vodila ga. Alicia Leonor Sauli Miklavčič, vodja razvoja SKUPNOST VSŠ / članica upravnega odbora EURASHE in razpravljala o naslednjih temah:
– enostavno praktično izobraževanje za mala in srednje velika podjetja (projekt SAPS);
– Standardi kakovosti praktičnega izobraževanja z merili in kazalniki (projekt ApprenticeshipQ);
– Kako učinkoviteje voditi praktično izobraževanje: predstavitev pametnega elektronskega sistema za praktično izobraževanje (projekt ApprenticeTrack);
– Mentorji v podjetjih: podporni materiali projekta MentorTrain za MSP-je;
– Listina o praktičnem izobraževanju.

Delavnica je privabila 51 udeležencev, ki so tudi razpravljali o zagotavljanju kakovostne izvedbe praktičnega izobraževanja v času COVID-19 omejitev in so izmenjali primere dobrih praks.

Delavnico si lahko ogledate v spodnjem videu.