Delavnica: Kakovost v višjih strokovnih šolah

Delavnica: Kakovost v višjih strokovnih šolah

MODEL ODLIČNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL

 

11. septembra je v prostorih Šolskega centra Celje potekala delavnica z naslovom: Model odličnosti višjih strokovnih šol, ki sta jo izvedla dr. Branko Škafar in ga. Marija Sraka. Osrednji namen delavnice je bil predstavitev modela odličnosti in njegova vsebina. Hkrati pa je delavnica želela odgovoriti na možne dileme in odprita vprašana tako glede prijave na razpis Skupnosti VSŠ za Diplomo VSŠ kot za samoevalvacijo po modelu odličnosti VSŠ. Delavnica je bila namenjena prijaviteljem na razpis Skupnosti VSŠ za diplomo SVSŠ za odličnost, šolam, ki bodo izvajale po modelu odličnosti VSŠ samoevalvacijo, ravnateljem VSŠ, članom komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in vsem ostalim zainteresiranim. Delavnice se je udeležilo 14 oseb iz 10-ih različnih višjih strokovnih šol (6-ih javnih in 4-ih zasebnih).

Mnenja udeležencev o delavnici:

  • To delavnico smo nujno potrebovali, odlično predstavljen model odličnosti in razlaga vloge. Zanimivo, prehitro je minilo, z veseljem čakam nadaljevanje. Čestitke!
  • Zelo koristna in uporabna delavnica.
  • Delavnica je bila strokovno pripravljena, koristna in času primerna. Sem zadovoljna, ker so delavnice sistematično pripravljene.
  • Praktični primeri so bili nazorni!

model-odlicnosti-2