CMEPIUS: Predstavitev programa ERASMUS+, KA103 in KA107

CMEPIUS: Predstavitev programa ERASMUS+, KA103 in KA107

Nacionalna agencija CMEPIUS je v sklopu razpisa Erasmus+ 2020 organizirala seminar za prijavitelje Erasmus+ projektov mobilnosti v visokem šolstvu, na katerem so bile predstavljene novosti in podrobnosti razpisa programa Erasmus+ za projektno leto 2020.

Seminar je potekal 3. 12. 2019 od 10. ure dalje, v HOTELU Celeia, v Celju. Ob 10. uri smo se zbrali tisti, ki na projektu delamo prvič in tudi tisti, kateri se bodo v februarju 2020 prvič prijavljali na razpis programa Erasmus+.

V prvem, uvodnem, delu so predstavili osnovne pojme programa Erasmus+. Skrbnica Erasmus+ projektov, Jelena Štrbac Nemec, je predstavila analize raziskav znotraj Erasmus+ projekta, namene in učinke programa, ECHE listino, obdobja, do katerih so študenti in osebje upravičeni za mobilnost in postopke ter naštela nekaj spletnih povezav, ki so prijaviteljem lahko v pomoč. Božidar Grigić je nato predstavil posebnosti KA107 znotraj programa Erasmus+, na koncu je KA103 podrobneje predstavila tudi Martina Tekavec Bembič. Kot posebna novost smo izvedeli, da v projektnem letu 2020 ne bo dodatka MIZŠ v obliki, kot je bil do sedaj, pač pa ga bo omogočal CMEPIUS in ob tem v namen prijave za dodatek obljubljajo bistveno poenostavljen postopek.

Predstavitev je potekala do 12. ure, sledilo je nekaj vsebinskih vprašanj, po zaključenem uradnem delu pa je bil čas namenjen mreženju ter izmenjevanju izkušenj in vprašanj. Dogodek se je zaključil malo po 13. uri.