CHAIN5 – priprava letne konference in srečanje strateške skupine

CHAIN5 – priprava letne konference in srečanje strateške skupine

V četrtek 2. 2. 2017 je potekal v Rotterdamu na Nizozemskem sestanek za pripravo letne konference CHAIN5, ki bo 9. in 10. marca 2017 na Bledu. Udeleženci so pregledali organizacijske podrobnosti glede namestitev udeležencev, prevoza in izvedbe družabnega programa, v sklopu katerega bodo udeleženci obiskali 2 višji strokovni šoli. Dan se je zaključil z uvodnim srečanjem članov nove strateške skupine CHAIN 5, kjer so izmenjali dosedanje izkušnje na področju višjega šolstva in tudi informacije o tem v kakšniih projektih in drugih strokovnih skupinah člani sodelujejo.

V petek, 3. 2. 2017 se je srečanje strateške skupine nadaljevalo. Pregledali so dosedanje aktivnosti (tudi z EURASHE), preučili status CHAIN5 in dosegli dogovor, da gre za skupnost za izmenjavo izkušenj in praks na področju ravni 5 po EOK. CHAIN5 ni politično lobijsko združenje marveč izključno strokovno. Hans Daale je predstavil sodelovanje z drugimi strokovnimi združenji, kot so EURASHE, Eucen, EfVET, VET4EU2, Evropsko komisijo, AACC, EUCIS LLL, UNESCO, Cedefop, WCCA… Predstavljen je bil program konference za Bled, delavnice ter govorniki. Na letni skupščini CHAIN5 bo predstavljena misija in vizije CHAIN5, izhodišča priprave skupne publikacije in spletne strani. Udeleženci so se strinjali, da bi CHAIN5 morala sodelovati na področju OECD raziskav in podatkov ter kako le-te uporabiti za trajno sledenje dogajanja na ravni 5 EOK, identifikacije študentskih združenj na ravni 5 EOK in potrebnih raziskavav, ki bi jih ponudili univerzam za potrebna in še neraziskana področja na ravni 5 EOK. Udeleženci so se strinjali, da se letno organizira 2 dogodka  – v jeseni se izvede seminar, spomladi letno konferenco. Jesenski seminar 2017 bi se osredotočil na temo Work Based Learning, ki je pereča tema na ravni 5 EOK. Dogovorili so se za aktivno sodelovanje pri preverjenju virov financiranja za izvedbo dogodkov, sodelovanje v delovnih skupinah CEDEFOP ter udeležbi študijskega obiska na Kitajskem.

Predstavnica Skupnosti VSŠ je bila Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič.