CHAIN 5 – strateška skupina

CHAIN 5 – strateška skupina

22. junija 2017 je bilo srečanje CHAIN5 strateške skupine v Bruslju. Dogovorili smo se, da bo naslednja letna konferenca v soorganizaciji KH Leuven iz Bruslja. Okrepiti je potrebno promocijo predvsem na področju vzhodne Evrope in zanje ponuditi nižjo kotizacijo. Ponudili bomo možnost uporabe Erasmus+ mobilnosti znotraj aktivnosti KA1 za kritje stroškov poti in bivanja v času konference. Teme konference bodo Regionalni razvoj, Raziskave, razvoj in inovacije, Internacionalizacija in priznavanje, V študenta usmerjeno učenje in Bolonja. Ciljna skupina so direktorji/ravnatelji VSŠ, programski vodje, osebje razvoja programov, nacionalni in evropski nosilci politik, predstavniki sveta dela, predstavniki agencij za zagotavljanje kakovosti, študenti VSŠ. Predlog naslova konference je »Ali se je evropski zemljevid VSŠ spremenil po Jerevanskih zavezah 2015?«. Vabilo za Seminar WBL v Lutnu je potrebno diseminirati in promovirati udeležbo. Teme so: WBL na splošno, Kdo je odgovoren za WBL, WBL v VSŠ, Ali je WBL zanimiv za podjetja, Najboljša definicija WBL znotraj VSŠ, Vajeništva v ZDA, WBL in zbornice/podjetja/študenti/institucije. Prenovljen dokument EQF naj bi izšel konec maja. Takoj, ko ga prejmemo ga posredujemo v razpravo. Naslednji sestanek strateške skupine je 22. septembra v Rotterdamu.

Vabilo je v prilogi.