CHAIN 5 – sestanek strateške skupine

CHAIN 5 – sestanek strateške skupine

Na sestanku strateške skupine CHAIN 5, 20. in 21. aprila 2017, smo prvo analizirali letno konferenco, ki je bila izvedena na Bledu v soorganizaciji Skupnosti VSŠ. Splošno mnenje je, da je to bila najboljša konferenca CHAIN5 do sedaj glede lokacije, hotela, cateringa, kakovosti prispevkov, delavnic in diskusij. Velik je bil odziv na Skupščino CHAIN5 z udeleženci iz 12-ih držav. Zelo pozitivno pa je bil sprejet družabni program dan pred konferenco z obiskom okoliških VSŠ. Negativno je bila ocenjena udeležba iz Slovenije in regije. Naslednja konferenca bo 8. in 9. marca 2018 v Belgiji (točna lokacija še ni določena) s obiskom institucij 7. marca 2018. Glavne teme konference bodo pozicija višješolskih študentov, vloga predavateljev/učiteljev, strokovni razvoj na povezave teorije in prakse. Želimo si tudi večjo udeležbo višješolskih študentov. Potrdili smo osnutke promocijskega materiala in se dogovorili o spodbudi in mobilizaciji višješolskih študentov, ki imajo specifične potrebe na katere je potrebno opozoriti in jih reševati. Naslednja delavnica na temo Work Based Learning in stopnja 5, Teorija, praksa in strategija bo 9. in 10. novembra 2017 na University of Bedfordshire, Luton, Velika Britanija.

Več o sestanku in delavnici – tukaj.