Čestitke najuspešnejšima višjima šolama v okviru projekta MUNERA 3

Čestitke najuspešnejšima višjima šolama v okviru projekta MUNERA 3

Na zaključni konferenci projekta MUNERA 3 so podelili nagrade najuspešnejšim  konzorcijskim partnerjem. Izbrani so bili na podlagi kazalnika rezultata višjih strokovnih šol, to je največji delež diplomantov glede na vpisane študente.

Nagrajeni sta bili Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Ljubljana za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenij.

Čestitamo za enkratne dosežke in vsem diplomantom.