CEDEFOP (Skupnost praktikov)

CEDEFOP (Skupnost praktikov)

CEDEFOP srečanje je bilo organizirano 16. in 17. maja 2017. Delo skupnosti bo v osnovi usmerjeno v prakso in bo temeljilo na lastnih izkušnjah izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja. Za program 2017-20 je bil dogovorjen delovni program v treh podskupinah:

  1. Izvajalci izobraževanja in izziv tehnološkega izboljšanega učenja (TEL): krepitev e-znanj učiteljev in trenerjev; (predstavnica EURASHE je Alicia L. S. Miklavčič)
  2. Izvajalci izobraževanja in mobilnost EU: krepitev privlačnosti izobraževanja in zaposljivosti;
  3. Izvajalci izobraževanja in migracije: krepitev in integracija z učenjem.

Podskupina 1 se je osredotočila na naslednjih 6 predlaganih delovnih tem:

  • Krepitev kognitivnih in pedagoških kompetenc učiteljev in trenerjev za spopadanje z novimi pristopi k poučevanju in medsebojnim učenjem s študenti/učenci;
  • Podpora izvajalcem poklicnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja pri ocenjevanju kakovosti njihove ponudbe TEL in s tem povezanih učnih orodij;
  • Spodbujanje vloge TEL kot druge možnosti izobraževanja za mladino, ki ni vključena v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje;
  • Razvoj in izvajanje metod ocenjevanja na osnovi TEL;
  • Opredelitev izzivov ponudnikov poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja pri upravljanju TEL in potrebnih podpornih ukrepov;
  • Diferenciacija in personalizacija (glede na DigiCompEdu).

Več na spletni strani CEDEFOP-a in v prilogi.