BuildPHE

Polno ime: Building Professional Higher Education Capacity
Trajanje: do 31. decembra 2017
Pridobljena sredstva: 29.754,17 €

Logo_buildPHE-300x300
O PROJEKTU

Namen BuildPHE projekta je spodbuditi institucije visokega strokovnega šolstva k analizi notranjih politik glede sodelovanja med izobraževanjem, raziskavami in podjetji, okrepiti aktivno sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in neakademskimi partnerji, reformirati prakse ter nenazadnje oblikovati priporočila oblikovalcem politike v zvezi z ukrepi za izboljšanje in okrepitvijo sodelovanja med izobraževanjem in podjetji.

KJE LAHKO IZVEM VEČ?

Spletna povezava do projekta je TUKAJ:

KAJ PRIDOBIJO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, ŠTUDENTI IN DELODAJALCI?
 • BuildPHE orodje za samoevalvacijo terciarnih strokovnih institucij.
 • Nabor samoevalvacijskih poročil institucij, vključenih v pilotno izvajanje za lastno primerjavo na mednarodni ravni.
 • Nabor dobrih praks in načrte izboljšav kot vzorec za vpeljavo izboljšav na lastni instituciji.
 • Izboljšanje sodelovanja med visokošolskimi institucijami in podjetji.
 • Večjo izbiro učnih poti za študente, zlasti pri krepitvi dualnih možnosti, ki bodo vključevale študij in delovne izkušnje (npr. vajeništvo).
 • Prispevek k reševanju primanjkljaja usposobljenosti na ključnih tehničnih področjih zaposlovanja.
 • Boljšo kakovost poklicnih izkušenj, ki jih ponujajo visokošolske strokovne institucije.
PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 • Oblikovati in razviti podporno orodje za samoevelvacijo sodelovanja terciarnih strokovnih institucij s svetom dela.
 • Spodbuditi institucije terciarnega strokovnega šolstva k analizi lastnih rezerv za boljše sodelovanje med izobraževanjem in svetom dela.
 • Izboljšati obstoječe politike in načine za sodelovanje s svetom dela.
 • Podpirati medsebojno izmenjavo dobrih praks za krepitev trikotnika znanja (šola-študent-delodajalec).
REZULTATI PROJEKTA
 • Poročila o samooceni institucij, ki bodo opisala obseg in kakovost lastnih povezav s svetom dela.
 • Izdelani in potrjeni izvedbeni načrti z opisom predlaganih izboljšav politik in strategij, da bi bolje sodelovali s svetom dela.
 • Dogodek vzajemnega učenja, ki bo združil predstavnike institucij po Evropi.
 • 70 najboljših praks/primerov zbranih in objavljenih, z vsaj 5 praksami/primeri objavljenimi v okviru vsakega HAPHE merila.
 • Nabor ustreznih orodij za medsebojno sodelovanje visokega strokovnega šolstva in sveta dela – okvirne usmeritve, objavljene kot vodnik izvajanja z najboljšimi praksami/primeri za visokošolske strokovne institucije.