BuildPHE – usposabljanje institucionalnih koordinatorjev v Bruslju

BuildPHE – usposabljanje institucionalnih koordinatorjev v Bruslju

Po prvem vmesnem pilotnem samoevalvacijskem poročilu smo okviru projekta BuildPHE v Bruslju izvedli 5 dnevno usposabljanje med 6. in 10. februarjem 2017 za 15 pilotnih institucionalnih koordinatorjev iz 5 držav partneric projekta (CZ, EE, HR, PL in SI). Usposabljanja so se iz Slovenije udeležili Anita Goltnik Urnaut (ŠC Slovenj Gradec VSŠ), Peter Mihelčič (VSGT Bled) in Tanja Angleitner Sagadin (Alma Mater Europea Maribor). Poleg institucionalnih koordinatorjev so usposabljanje vodili nacionalni koordinatorji in partnerji v projektu. Po kratkem dopoldanskem spoznavanju smo se prva dva dni udeležili seminarja o zagotavljanju kakovosti pod naslovom Vodenje kakovosti na instituciji na podlagi najnovejših praks in navodil. Predvsem predavanje neodvisnega strokovnjaka, Luciena Bollaerta, pod naslovom Zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu: vprašanje strukture in kulture je bilo izjemno zanimivo saj je predstavil tudi novosti v Evropskih standardih in smernicah za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Naslednja dva dneva sta bila namenjena delu v 3 skupinah s po 5-imi koordinatorji iz pilotnih držav ter temeljiti reviziji metodologije za samoevalvacijo, kjer so predvsem institucionalni koordinatorji opozarjali na izboljšave in dodelave posameznih nejasnih ali preobširnih vprašanj. Obiskali smo Erasmus University College, kjer so nam predstavili postopek zagotavljanja kakovosti na oddelkih za menedžment ter  medije in družbo s poudarkom na ocenjevanju učnih izidov na podlagi treh praktičnih primerov. Zadnji dan je bil namenjen zaključku in povzetku dela predhodnih dni ter predstavitvi nadaljnjih aktivnosti in časovnice le-teh.