BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Telefon:(01) 280 76 06
E-pošta:vss@bic-lj.si
Spletna stran:http://www.bic-lj.si/visja-strokovna-sola
Kratek opis šole:

Izobražujemo študente Živilstva in prehrane ter Gostinstva in turizma. Študenti Gostinstva in turizma pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, kot je modern Center kulinarike in turizma KULT316, kjer delujeta šolska restavracija in kavarna KULT316, demonstracijska in učna kuhinja, učna hotelska soba, konferenčna dvorana, vinska klet, prva šolska mikropivovarna in turistična agencija v Sloveniji. Praktične izkušnje dobijo tudi v različnih gostinsko-turističnih podjetjih v Sloveniji ali v tujini (Erasmus+). Študenti pridobijo najsodobnejša znanja s področja gastronomije, kulinarike, strežbe, barmanstva, pivovarstva, dediščine, dopolnilnih dejavnosti v turizmu, dela v turističnih agencijah, v hotelski recepciji, v velnes, kongresnem turizmu ... Program živilstvo in prehrana je prav tako praktično naravnan študij z veliko vaj v sodobno opremljenih laboratorijih. Prakso študenti opravljajo v živilski industriji ali obrti ter drugih podjetjih in inštitucijah s področja živilstva, prehrane v Sloveniji ali v tujini (Erasmus+). Med drugim tudi v šolski mikropivovarni, kjer študenti varijo šolsko pivo. Študenti pridobijo najsodobnejša znanja o prehrani, dietetiki, gastronomiji ter sestavi in kakovosti živil ali pa spoznavajo različne tehnologije v živilstvu, živilsko kemijo ter živilsko mikrobiologijo in biotehnologijo … Študentom nudimo sodelovanja na različnih tekmovanjih, kjer dosegajo odlične rezultate. Vključeni so v projekte na lokalni, državni in mednarodni ravni. Udeležujejo se zanimivih, obveznih ekskurzij po Sloveniji in tujini ter fakultativnih ekskurzij (Karibi, Sejšeli, Dubaj …). Spodbujamo tudi prostovoljstvo, karierno usmerjanje, razvit imamo sistem tutorjev. Zaradi bogatega praktičnega znanja, ki ga pridobijo na vajah in v okviru 800 ur prakse v najboljših podjetjih, so naši diplomanti zelo cenjeni in hitro zaposljivi. Imamo dobre povezave tudi z različnimi inštitucijami v tujini.
BIC Ljubljana je leta 2020 Evropska komisija podelila naziv najbolj inovativna šola na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi.

Višješolski programi: Živilstvo in prehrana, Gostinstvo in turizem
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir / inženirka živilstva in prehrane, Organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu
Živilstvo in prehrana
Gostinstvo in turizem