BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Strahinj 99, 4202 Naklo
Telefon:T: (04) 277 21 45 | M: 070 485 353
E-pošta:referat.visja@bc-naklo.si
Spletna stran:http://www.bc-naklo.si/visja-sola/
Kratek opis šole:

Izvajamo višješolske študijske programe, v katerih v ospredje postavljamo študente in njihov osebni razvoj. Želimo, da so študentje kompetentni, samostojni, odgovorni, inovativni, sposobni timskega dela, proaktivni pri svojem delu.
Omogočamo raziskovalno in podjetniško-razvojno aktivnost v domačem in mednarodnem okolju. Razvijamo nove programe z namenom, da še več prispevamo k trajnostnemu razvoju. Povezani smo s tradicijo, želimo prispevati k ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter k zdravi in uspešni prihodnosti slehernega posameznika.

Višješolski programi: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Hortikultura, Živilstvo in prehrana
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/-ka kmetijstva in krajine, Inženir/-ka naravovarstva, Inženir/-ka hortikulture, Inženir/-ka živilstva in prehrane