ApprenticeshipQ, Kick-off srečanje partnerjev

ApprenticeshipQ, Kick-off srečanje partnerjev

Uvodni sestanek partnerstva je potekal v prostorih DHBW kampusa v Heilbronnu od 23. do 24. oktobra 2017. Vsi sodelojuči partnerji so se udeležili sestanka in sicer, DHBW iz nemčije kot koordinator projekta, Združenje kolidžev iz Velike Britanije, EURASHE iz Belgije, FH Joanneum iz Avstrije, Porto Politehnika iz Portugalske, Center za inovacije znanja iz Malte, Univerza Mondragon iz Španije in Skupnost VSŠ iz Slovenije.

Namen srečanja je bil uskladiti razumevanje projektnih dejavnosti in zavajajoče terminologije, določiti način izvajanja in datume izvajanja dejavnosti v okviru rezultata 1. Vse dogovorjene dejavnosti bodo znatno prispevale k doseganju dolgoročnih ciljev: zagotoviti jasen okvir za vodenje kakovosti vajeništva v sistemu, ponudniku in podjetju, ki zagotavlja sistematične povratne informacije, spodbuja medsebojno zaupanje in spoštovanje z rednim sodelovanjem in boljšim vodenjem kakovosti med partnerji, da zagotovi, da vsebina terciarnih strokovnih programov ustreza spremembam potreb po strokovni usposobljenosti podjetij in družbe, da se zagotovi pravična, veljavna in verodostojna ocena učnih rezultatov pri praktičnem izobraževanju in podpira stalni strokovni razvoj mentorjev v podjetju in izboljšanje njihovih delovnih pogojev.

To znanje bo koristilo ciljnim skupinam, vključno z institucijami, podjetji in študenti, tako da bo ustvarilo:
• institucionalni okvir za upravljanje kakovosti za praktično izobraževanje
• orodje za spletno ocenjevanje upravljanja kakovosti
• Priročnik QM za praktično izobraževanje za izobraževalne ustanove, ki vsebuje instrumente, metode in orodja, s katerimi lahko sodelujejo pri razvijanju skupne kulture kakovosti med seboj in z malimi in srednje velikimi podjetji
• Priročnik QM praktično izobraževanje za podjetja, ki vsebuje instrumente, metode in orodja, s katerimi lahko sodelujejo, da razvijejo skupno kulturo kakovosti med sabo in izobraževalnimi organizacijami.

Projekt se bo obširno posvetoval z deležniki, da bi dosegli soglasje na tem področju, vključno z organizacijo:
• Delavnice v 6 državah, ki vključujejo več kot 300 strokovnjakov QM, druge strokovne deležnike s področja usposabljanja in izobraževanja
• Preizkus na terenu v 6 državah, v katerega je vključenih več kot 300 delodajalcev, vodje kakovosti, mentor in učitelji, institucije TSI itd.
• Anketa v 6 državah, v katero je vključenih več kot 1.200 delodajalcev, odgovorna oseba QM, ki je odgovorna za praktično izobraževanje, kot tudi s strani TSI institucij, učiteljev in mentorjev.

Z vključevanjem gospodarskih zbornic, organov za standardizacijo in združenj evropskih institucij terciarnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja v projekt, ima ApprenticeshipQ potencial za doseganje velikega učinka in zagotovitev prevzema teh procesov med podjetji in TSI institucijami.

To pa bo vodilo k boljšemu vodenju kakovosti in s tem izboljšanju kakovosti praktičnega izobraževana v terciarnem strokovnem izobraževanju in usposabljanju po Evropi, kar bi moralo povečati privlačnost TSI-a kot izobraževalne poti.

Na uvodnem sestanku smo se osredotočili na področja sodelovanja, profil in vlogo zainteresiranih strani, terminologijo ter postopke za vključevanje zainteresiranih strani. Na koncu srečanja so partnerji pripravili razpored za nadaljnje dejavnosti in odgovorne osebe za določene aktivnosti.