Anketa v zvezi s številom računalnikov na šolah

Anketa v zvezi s številom računalnikov na šolah

Za namen nadaljnjih aktivnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede financiranja in nabave potrebne IKT tehnologije v šolah in zavodih, vas prosimo, da izpolnite vprašalnik o številu in potrebah po računalnikih na vaši šoli. 💻

⏱️ Rok: danes, 11. 11. 2020 do 15.00 ❗

Vprašalnik se nahaja na Portalu MIZŠ v okviru aplikacije “Covid-19 – stanje na VIZ Zavodih”. Po vstopu v aplikacijo na desni strani, v meniju izberete opcijo “Računalniška oprema”. Podatke vnašate le na matični šoli, združeno za matično šolo in vse podružnice, če jih šola ima.

Več o namenu: http://arhiv.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/11/Anketa-v-zvezi-s-stevilom-racunalnikov-na-solah.pdf

Vprašalnik: http://arhiv.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/11/Vprasalnik-rac-oprema.pdf