Analiza ankete za višješolske študente o poteku študija na daljavo

Analiza ankete za višješolske študente o poteku študija na daljavo

Študentska organizacija Slovenije je v tednu med 30. marcem in 5. aprilom 2020 med slovenskimi visokošolskimi študenti izvedla anketo o izvajanju študija na daljavo, ki se izvaja zaradi zaprtja visokošolskih zavodov kot ukrepa za preprečitev širjenja bolezni COVID-19 (vir: http://www.studentska-org.si/analiza-ankete-o-poteku-studija-na-daljavo-priporocila-sos/). Po predlogu upravnega odbora Skupnosti VSŠ je identična anketa bila posredovana študentom višjih strokovnih šol, da se preveri izvajanje študija na daljavo tudi na višjih strokovnih šolah. Struktura in vprašanja ankete so bila ohranjena zaradi primerljivosti pridobljenih podatkov.

Anketa je potekala preko Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije v obdobju med 21. 4. 2020 in 4. 5. 2020. “Cilj ankete je bil ugotoviti mnenje študentov o študiju na daljavo, ki trenutno poteka v takšni obliki zaradi razglašene epidemije. Vsaka šola je morala študij na daljavo organizirati samostojno, v kratkem času, večina vodstev in strokovnih delavcev je bilo pri tem prepuščenih zgolj določenim smernicam. Z anketo smo želeli oceniti ter ugotoviti raven zadovoljstva študentov z omenjenim načinom študija ter se seznaniti z mnenjem ter predlogi študentov o nadaljnjem izvajanju”. (ŠOS, 2020).

Anketa je bila posredovana vsem višjim strokovnim šolam, odzvalo se je 1.177 respondentov, kar predstavlja reprezentativen vzorec 11,47 % višješolskih študentov.

Rezultati ankete so objavljeni tukaj: