Skupnost VSŠ predstavila slovensko višješolsko strokovno izobraževanje

Skupnost VSŠ predstavila slovensko višješolsko strokovno izobraževanje

Skupnost VSŠ je na povabilo Evropske komisije in MIZŠ javnosti predstavila slovenski višješolski strokovni izobraževalni sistem ter spletno aplikacijo za upravljanje PRI z nazivom ApprenticeTrack kot inovativni prispevek k digitalizaciji višjega strokovnega šolstva.

Predstavitev se je odvijala 17. julija 2020 v okviru dogodka ET 2020 Working Group on Innovation and Digitalisation: Boosting high-quality VET and Higher VET 2018–2020 v organizaciji Evropske komisije.