EURASHE: Delavnica THE FUTURE OF PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION in Izredna skupščina 2015

EURASHE: Delavnica THE FUTURE OF PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION in Izredna skupščina 2015

1. Delavnica THE FUTURE OF PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION:

V maju 2015 je potekala konferenca EU ministrov za izobraževanje o prihodnosti bolonjskega procesa (Yerevan, Armenija). Skupina BFUG (Bologna Follow Up Group) je sprejela delovni načrt za čas do naslednje konferenca, ki vključuje vzpostavitev 2 novi BFUG delovnih skupin, ki se bosta osredotočili na: pospeševanje izvajanja dogovorjenih zavez in razvoj politik za nove EHEA cilje. Ti dve skupini bosta organizirali različne aktivnosti in dogodke z namenom izmenjave dobrih praks. V vse aktivnosti (tudi aktivnosti 4 svetovalnih BFUG skupin) bodo vključeni tudi nacionalni in EU deležniki.

Cilj delavnice THE FUTURE OF PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION, ki je potekala 16. 10. 2015 v Varšavi na Poljskem je bil informirati udeležence o prihodnosti bolonjskega procesa in se dogovoriti o njihovi vključenosti v BFUG delovni program na nacionalni ravni in ravni institucij. EURASHE članice so lahko vključene v :

– seminarje, učne dejavnosti in konference kot nacionalni deležniki,

– opredelitev ključnih elementov bolonjskega procesa, ki bi morali biti izvedeni v vsaki državi EHEA in razvoj povezanih standardov

– globalni dialog EHEA z drugimi regijami sveta (povečano število projektov institucij EHEA s temi regijami)

– razmislek o novih ciljih v evropskem visokošolskem prostoru (npr. odnos EHEA in ERA)

Izhodišče delavnice je bilo izdelati stališča o zgoraj navedenih temah ter načinu kako EURASHE članice lahko sodelujejo na nacionalni ravni in kako jih EURASHE kot združenje lahko podpre. Udeleženci delavnice smo razpravljali o naslednjih vprašanjih:

– bolonjski proces je razvil številne strukturne reforme in orodja, ki še niso povsem vključena v vseh EHEA državah. Katere strukturne reforme in/ali orodja so ključna za vse EHEA države? Bi jih bilo potrebno uskladiti ali sprejeti?

– Katere strukturne reforme in/ali orodja potrebujejo podporo v vaši državi? Za katero reformo/orodje se mora EURASHE prijaviti za sofinanciranje dogodka v vaši državi (seminarji za usposabljanje, učne aktivnosti …), s katerimi partnerji in na katerem nivoju (mednarodni, nacionalni)?

– Kaj manjka bolonjskemu procesu? Katera nova področja, nove cilje bi morali vključiti? Kateri bi morali biti ključni faktorji oz. pogoji za izvedbo manjkajočih elementov/ciljev?

Udeleženci smo izmenjali mnenja ter lastne izkušnje v manjših skupinah in se z njimi plenarno seznanili. Sekretariat EURASHE bo povzel zaključke ter nam jih naknadno pisno posredoval.

2. Izredna skupščina EURASHE 2015

Izredna skupščina EURASHE 2015 je potekala 17. 10. 2015 prav tako v Varšavi. Potrjen je bil prenovljen statut EURASHE, sprejete 4 nove članice, potrjen je bil prenovljen cenik za članarine. Sekretariat je predstavil tekoče aktivnosti EURASHE (aktivnosti v zvezi z letno konferenco 2016 ter generalno skupščino 2016 v Beogradu, razpis za upravni odbor EURASHE) in 8 projektov, ki se začenjajo v letu 2015. Skupnost VSŠ je vključena v projekta: 1. PRO-CSEE kot koordinator in 2. BuildPHE kot partner. Dogovorjena je bila lokacija za generalno skupščino 2017 – Le Havre, Francija.

Obeh dogodkov s strani Skupnosti VSŠ sta se udeležili Alicia L. S. Miklavčič in Jasmina Poličnik.

IMG_3411