Vseživljenjska karierna orientacija na višjih strokovnih šolah

Vseživljenjska karierna orientacija na višjih strokovnih šolah

Uspešno izvedeni delavnici za študentke in študente na višjih strokovnih šolah, ki sta potekali na Izobraževalnem centru energetskega sistema v Ljubljani 9. oktobra 2019 in na Prometni šoli Maribor, VSŠ, 8. oktobra 2019, sta bili odlično obiskani. V sklopu projekta Sofinanciranje dejavnosti, potrebnih za izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije v višjem strokovnem izobraževanju v letu 2019, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, je bilo na BIC Ljubljana 30. septembra 2019 uspešno izvedeno še Izobraževanje za karierne svetovalce na višjih strokovnih šolah.

Skupno število udeležencev na vseh 3 dogodkih znaša več kot 120, kar kaže na veliko zanimanje za predstavljene tematike s področja vseživljenjske karierne orientacije in ga prepoznavamo kot pozitivno vzpodbudo za razvoj kariernih centrov na višjih strokovnih šolah.

Ga. Brigita Vončina je udeležencem celostno predstavila teme, kot so:

  • karierno svetovanje,
  • sodoben trg dela in mladi na prehodu,
  • aktivno načrtovanje kariere ter
  • potrebna funkcionalna znanja za boljšo zaposljivost.

Odzivi udeležencev v zvezi z izvedbo izobraževanj so bili izjemno pozitivni, saj so poleg strokovnih znanj in najaktualnejših mednarodnih dognanj s področja trga dela dobili tudi koristne informacije o uporabnih orodjih za uspešno karierno načrtovanje in svetovanje.