5. LETNA KONFERENCA KAKOVOST V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH »OD KAKOVOSTI DO ODLIČNOSTI«

5. LETNA KONFERENCA KAKOVOST V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH »OD KAKOVOSTI DO ODLIČNOSTI«

5. konferenca Kakovost višjih strokovnih šol je potekala 25. 11. 2015 v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani, KULT316. Namenjena je bila predstavnikom komisij za kakovost na višjih strokovnih šolah, ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, avtorjem referatov, predavateljem, ki sodelujejo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji v terciarnem izobraževanju. Skupno se je konference udeležilo 73 predstavnikov iz 22 javnih in 15 zasebnih višjih strokovnih šol.

V uvodu so predsednica Komisije za kakovost SVSŠ, mag. Gabrijela Kotnik, predsednik Skupnosti VSŠ Alojz Razpet in mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica Biotehniškega centra Ljubljana pozdravili vse prisotne. Izpostavljen je bil namen konference, ki je letos potekala pod motom Od kakovosti do odličnosti. Generalna direktorica direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Elvira Šušmelj je izpostavila, da je eden od najpomembnejših ciljev izboljšati kakovost in učinek investiranja v izobraževanje. Kakovost je potrebno nenehno spremljati in krepiti, za kar potrebujemo učinkovite sisteme ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na vseh ravneh izobraževanja. Poudarila je, da je Model odličnosti Skupnosti VSŠ namenjen samoocenjevanju VSŠ s ciljem, da bi nenehno preverjale in izboljševale delovanje.

Plenarni del sta odprli dve krajši predavanji. Anthony F. Camilleri iz Centra za inovacije je predstavil proces vključevanja različnih deležnikov kakovosti v višjih strokovnih šolah ter predavanje pooblaščenke za kakovost Marije Sraka in dr. Branka Škafarja, ki sta predstavila Model odličnosti v višjih strokovnih šolah. Sledila je okrogla miza v kateri so sodelovali predstavniki MIZŠ, NAKVIS, Gorenje d.d. in Skupnosti VSŠ. Skupno so izpostavili dobro sodelovanje z gospodarstvom in iskali rešitve, na katerih področjih bi morale VSŠ okrepiti delovanje, da bi bili študentje čim bolje usposobljeni za potrebe delodajalcev.

Plenarni del konference se je zaključil s slav