4. partnersko srečanje v sklopu projekta ApprenticeshipQ, 8. – 9. oktober 2019 v Bruslju

4. partnersko srečanje v sklopu projekta ApprenticeshipQ, 8. – 9. oktober 2019 v Bruslju

Četrto srečanje projektnih partnerjev v sklopu projekta ApprenticeshipQ je med 8. in 9. oktobrom 2019 potekalo v Bruslju. Udeležilo se ga je 10 predstavnikov partnerjev projekta.

Partnerji so uvodoma pregledali tekoče stanje ter se dogovorili o rokih za izvedbo nadaljnjih projektnih aktivnosti.

  1. Na projektni spletni strani je bilo objavljenih 26 primerov dobrih praks sodelovanja z delodajalci celotnega partnerstva.
  2. Anketo razumevanja in pomembnosti kriterijev PRI, ki je bila oprta skozi poletne mesece, je izpolnilo 482 študentov, organizatorjev PRI in mentorjev v podjetju. Rezultati kažejo na to, da se anketirani strinjajo s predlaganimi kriteriji, ki so tudi v glavnem razumljivi. Do nekaterih nejasnosti je prihajalo v različnih državah zaradi prevodov, ki jih je partnerstvo ustrezno popravilo. Prav tako smo pregledali dodatne opisne pripombe in vsako posamezno obravnavali in upoštevali ali ovrgli.
  3. Pripravili smo potek fokusnih skupin z navodili in dnevnim redom srečanja z deležniki (študenti, organizatorji PRI in mentorji v podjetju), kjer bomo pregledali morebitne dodatne pripombe in razumevanje popravljenih kriterijev.
  4. Koordinator projekta bo pripravil končen pregled kriterijev kakovosti PRI.
  5. Spletno orodje bo pripravljeno predvidoma maja 2020.
  6. Koordinator projekta bo pripravil osnutke priročnikov za institucije kakor tudi za delodajalce. Alicia in Maja pripravita pregled vseh predvidenih dogodkov v okviru projektne prijavnice in jih smiselno združita in časovno umestita.
  7. Naslednji virtualni sestanek je bil dogovorjen za 10. novembra ob 10. uri.

V zaključku je koordinator projekta določil terminski načrt nadaljnjih aktivnosti .

Več o projektu ApprenticeshipQ TUKAJ in na uradnem spletišču.