4. letna konferenca CHAIN5

4. letna konferenca CHAIN5

9. in 10. marca 2017 je v Hotelu Astoria na Bledu potekala mednarodna letna konferenca CHAIN5, ki je bila namenjena institucijam, ki so vpete v izobraževanje na 5. stopnji. Cilj dogodka je mreženje in izmenjava izkušenj.

Rezultati delavnic in diskusij udeležencev:

 • Stopnja EQF v mednarodnem prostoru je pogosto zaznana kot nezadostna z nižjim statusom kot 6. in 7., se vedno primerja z njima – tudi na politični ravni. Težava je tudi ime (6. in 7. sta prepoznani kot bachelor in masters).
 • Poudariti moramo lastno identiteto in jo predstaviti/promovirati, mogoče s skupnim priznavanjem (award) – kot associate degree in ECTS.
 • Pogosto nejasne kompetence, pridobljene na 5. stopnji.
 • Želja vseh je, da se 5. stopnja pojmuje pozitivna pot, ki odpira več možnosti.
 • CHAIN5 mora ostati kot učeča skupnost, mreža in glas 5. stopnje.
 • Diploma bi morala biti prepoznana v vseh državah.
 • Težava je tudi s prepoznavanjem 5. stopnje pri delodajalcih. Kompetence in odgovornosti so ponekod na 4. stopnji.
 • Proces priprave in priznavanje programov poteka predolgo, ti bi morali biti prilagojeni na spremembe na trgu dela.
 • Ponekod ni urejen prehod na 6. stopnjo. Razlog je v nepoznavanju visokošolskih institucija ali nepriznavanje programov.
 • Potrebna je izmenjava primerov dobrih praks.

Glavna govornica je bila Helen Hoffman iz Evropske komisije, ki je poudarila, da je manko znanja o 5. stopnji tudi posledica nezadostne podpore s strani politik v nekaterih državah. Tako države same ovirajo krepitev teh specifičnih izobraževanj in usposabljanj. Kljub temu, da je EU omejena pri svojem vplivanju na države na področju izobraževanja, lahko sodeluje s skupnostjo CHAIN5 in sicer s podporo državam članicam pri prepoznavnosti ter  promociji pomembnosti za trg dela in vseživljenjsko učenje. S strani EK je bilo državam predlagano, da se izboljša dostop do mobilnosti, prenos in priznavanje ECTS. Nov razpis pod K3 akcijo Erasmus+ programa bo objavljen v septembru s temo “Joint VET qualifications, including at higher level” .

Omenjeni sta bili 2 zanimivosti iz VB:

 • Za izboljšavo tehničnega izobraževanja bodo povečali letni proračun za 500 milijonov funtov.
 • Njihove šole se povezujejo v skupen sistem nabave in nastopa na trgu.

Udeleženci so si ogledali tudi 3 višje strokovne šole: Šolski center Kranj, Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled ter Biotehniški center Naklo.

Celotne predstavitve so dostopne tukaj.