3. partnerski sestanek projekta ApprenticeshipQ

3. partnerski sestanek projekta ApprenticeshipQ

V okviru projekta ApprenticeshipQ, s katerim želimo predvsem razviti orodje za upravljanje praktičnega izobraževanja z namenom vzpostavitve standardov kakovosti, ki bodo mednarodno primerljivi in s tem tudi temelj za razvoj uradnih mednarodnih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti praktičnega izobraževanja v evropskem visokošolskem prostoru, smo se partnerji 24. in 25. januarja 2019 zbrali na tretjem partnerskem srečanju v Gradcu.

Vsi partnerji so sodelovali na sestanku, kjer smo zaključili prvi rezultat projekta, in sicer Tipologijo praktičnega izobraževanja v terciarnem izobraževanju. Prav tako smo nadgradili dosedanje delo na drugem rezultatu projekta, ki vključuje Primere dobrih praks in dejavnike uspeha, in načrtovali nadaljnje delo na projektnem rezultatu 3, ki bo obsegal Minimalne standarde pri evalvaciji kakovosti praktičnega izobraževanja. Projekt smo vsebinsko tudi nadgrajevali in dopolnjevali z rezultati iz drugih projektov konzorcija, kot so ApprenticeTrack, PROCSEE, MentorTrain, SAPS, BuildPHE, BEEHiVES, HAPHE, PHExcel in Level 5; the Missing Link.

Več o projektu in gradiva najdete tukaj.