3. Forum odličnosti v terciarnem strokovnem izobraževanju

3. Forum odličnosti v terciarnem strokovnem izobraževanju

V Pragi na Češkem je med 28. in 30. junijem 2018 potekal 3. Forum odličnosti v terciarnem strokovnem izobraževanju, kjer se je zbralo 51 različnih strokovnjakov: 37 je bilo sodelujočih v projektu, 14 je bilo zainteresiranih za uvedbo priporočil in orodij, razvitih v projektu PROCSEE.

Zbrani strokovnjaki so na srečanju pregledali razvoj projekta, primere dobrih praks na identificirane izzive, priporočila, razvoj politik vključenih držav.

Za Skupnost VSŠ so se dogodka udeležili: Brigita Vončina, Barbara Krajnc, mag. Samo Čretnik, Zdenka Steblovnik Zupan, Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, Natalija Klepej Gržanič in Jasmina Poličnik.

V projektu smo izvedli:

  • Identifikacija ključnih izzivov TSI v regiji (SJVE).
  • Identifikacija primerov dobrih praks za identificirane izzive.
  • Nabor priporočil za ukrepanje na izzive in krepitev TSI v regiji SJVE.
  • Formalna povezovanja z različnimi deležniki z oblikovanimi akcijskimi načrti.