2. Evropski teden poklicnega in strokovnega izobraževanja

2. Evropski teden poklicnega in strokovnega izobraževanja

Za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja je Evropska komisija med 22. in 25. novembrom 2017 v Bruslju organizirala 2. Evropski teden PSI v okviru katerega so prva dva dni potekali dogodki na nacionalni ravni in preostale 3 dni s predstavitvijo najboljših primerov dobrih praks, projektov, posameznikov in organizacij centraliziranih v Bruslju. Namen dogodka je izboljšati privlačnost poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja s prikazom odličnosti in kakovosti in z zvišanjem zavedanja o široki paleti možnosti, ki jih poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje ponuja.

V okviru centraliziranih dogodkov v Bruslju smo predstavili dva projekta SAPS (v katerem Skupnost VSŠ sodeluje kot partner) in PROCSEE (katerega Skupnost VSŠ vodi). Glavni izzivi, ki smo jih prepoznali so:

 • Potreba po večjem vlaganju v sektor za zagotovitev ustreznega učnega kadra
 • Programi bi morali biti fleksibilnejši za hitrejše odzivanje na spreminjajoče se potrebe trga dela
 • Potrebna je praktična podpora MSP-jem za omogočanje aktivnejšega in kakovostnejšega sodelovanja in vključevanje le-teh
 • Evropska komisija bi morala dati večji poudarek na priložnosti za mikro in mala podjetja, da se vključujejo v EU programe
 • Potrebno je pripraviti sheme oz. mehanizme za sofinanciranje praktičnega izobraževanja v mikro in malih podjetjih
 • Potrebne so bolj podrobne analize vrednotenja na ravni EU kako Učenje z delom lahko zadovolji potrebe učečih se in delodajalcev
 • Evropska komisija bi morala organizirati dogodke na regionalni in centralizirani ravni, kjer bi povezovala mikro, mala in srednja podjetja s predstavniki PSI
 • Evropska komisija bi morala pripraviti uporabnikom prijazno bazo podatkov, ki bi omogočila dostop do rezultatov vseh projektov financiranih s strani EU
 • Spodbujati je potrebno mednarodno mobilnost in prehodnost
 • EU bi morala vlagati v terciarno strokovno izobraževanje v EHEA
 • Na Evropski ravni je potrebno zastaviti dodatne zaveze na področju VŽU
 • Potrebno je več projektov na temo prehodnosti, ki prikazujejo jasno dodano vrednost EU

Glavna priporočila za politične smernice, finančno vlaganje in aktivnosti so:

 • Potreba po podpori programov širom EU, ki omogočajo učiteljem/predavateljem in mentorjem pridobitev pedagoških veščin potrebnih za 21. stoletje
 • Vlagati je potrebno v implementacijo (ne zgolj v razvoj konceptov) projektov ki podpirajo prehodnost
 • Projekti bi morali razvite koncepte tudi implementirati in pridobiti povratno informacijo nacionalnih organov ki bi jih redno nadzorovala in ocenjevala Evropska komisija

Če povzamemo odzive na prihodnost PSI obstaja velika potreba po holističnem pogledu na poklicno/strokovno/visoko šolstvo povezano z VŽU. V 21. stoletju je malo verjetno, da od posameznikov zahteva da prehajajo med sektorji skozi vse svoje življenje, če ne bomo umaknili ovire med sektorji in promovirali PSI kot podporo družbeno-ekonomskemu razvoju/vključevanju po vsej Evropi.

Več najdete na: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en.