11. letna Skupščina Skupnosti VSŠ 2017

11. letna Skupščina Skupnosti VSŠ 2017

11. letna Skupščina Skupnosti VSŠ je potekala v četrtek, 9. marca 2017 na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled. Na skupščini je sodelovalo 42 predstavnikov višjih strokovnih šol, MIZŠ ter vabljeni gostje. Prisotne je pozdravil predsednik Skupnosti VSŠ, Alojz Razpet, gostitelj mag. Janez Damjan in direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih pri MIZŠ, Elvira Šušmelj.

Na skupščini sta bila predstavljena in potrjena dokumenta Letno poročilo 2016 in Letni program 2017.

Izveden so bile volitve za člane upravnega odbora Skupnosti VSŠ. Po dveh krogih je volilna komisija ugotovila, da so v skladu z aktom o ustanovitvi za člane Upravnega odbora Skupnosti VSŠ bili izvoljeni:

  1. Alojz Razpet, predsednik
  2. Mag. Janez Damjan, podpredsednik
  3. Dr. Matej Forjan
  4. Mag. Nataša Makovec
  5. Drago Zupančič
  6. Mag. Tjaša Vidrih
  7. Mag. Miran Saksida

Novoizvoljeni člani nastopijo 3-letni mandat 1. junija 2017, ko poteče mandat obstoječim članom upravnega odbora.

V sklopu skupščine so bili predstavljeni še rezultati ankete med ravnatelji ter direktorji VSŠ vlogi in pomenu Skupnosti VSŠ, na podlagi česar je bila v nadaljevanju izvedena še krajša delavnica z namenom pregledati in umestiti dobljene podatke.

Zapisnik skupščine in volitev je dostopen v arhivu Skupnosti VSŠ.