1. partnersko srečanje v sklopu projekta MentorTrain

1. partnersko srečanje v sklopu projekta MentorTrain

Prvo partnersko srečanje projekta MentorTrain je potekalo na Malti od 28. do 29. novembra 2018.

Na srečanju so partnerji razpravljali o administrativnih, finančnih in logističnih vidikih projekta ter uskladili strategije za zagotovitev najučinkovitejšega vodenja projekta. Odobrili so identiteto projekta – vključno s kontekstom, poslanstvom, vizijo, strategijo, sloganom in blagovno znamko.

Drugi del sestanka je bil namenjen delu na intelektualnem rezultatu 1 – Tečaj / kurikulum – Oblikovanje in razvoj – analiza, razprava in doseganje soglasja o potrebnih kompetencah za mentorje in pričakovanih učnih rezultatih.

Partnerji so se dogovorili, da bo naslednji sestanek v Pragi, 18. in 19. junija 2018.