1. Evropski teden poklicnih kompetenc

1. Evropski teden poklicnih kompetenc

V ospredju 1. Evropskega tedna poklicnih kompetenc (1st European Vocational Skills Week – EVSW) je bila tema Discover Your Talent – VET a Pathway to Excellence. Dogodki so potekali v Bruselju med 7. decembrom 2016 in 9. decembrom 2016.

Kot moderator in predstavnica Skupnosti VSŠ ter EURASHE je na dogodku sodelovala Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič. Sreda, 7. decembra, je bila namenjena sestanku z vsemi govorniki delavnice ter predstavnikom Evropske komisije za organizacijo in izvedbo same delavnice.

V četrtek, 9. decembra, so v jutranjem plenarnem delu bili predstavljeni trendi in razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja ter sodelovanje s trgom dela. Pod moderatorstvom Jamesa Calleje, direktorja CEDEFOP-a, so predvsem opozorili na nujno potrebno spremembo miselnosti, na mednarodni vidik sodelovanja PSI in trga dela, primere delodajalcev ki sodelujejo s PSI, kakovost, ki je predpogoj za atraktivnost PSI in pomen združevanja moči vseh dležnikov za boljšo perspektivo celotne Evrope. Na okrogli mizi je bilo predvsem govora o tem kako lahko okrepimo sodelovanje med PSI in trgom dela z izboljšanjem kakovosti in tudi zvišanjem popularnosti in interesa za PSI. Sledile so predstavitve uspešnih zgodb sodelovanja med PSI in trgom dela ter možnosti finančnih spodbud preko Erasmus+ perspektive. Sledile so paralelne delavnice. V delavnici pod našim vodstvom je bilo predstavljeno dosedanje delo in načrti CHAIN5, EURASHE, EUCEN ter perspektiva delodajalca, izobraževalne institucije in alumnija. Vidik alumnija je predstavil Igor Hovnik, dijak ŠC Slovenja Gradec, diplomant Lesarske šole Maribor in študent magistrskega študija arhitektura na Univerze v Ljubljani, ki je predvsem opozoril na neurejenost prehodnosti v sistemu in s tem povezanim upadom procenta udeležence PSI v visokošolskem izobraževanju.

V petek je sledil zaključni del s podelitvami nagrad najuspešnejšim podjetjem, institucijam in študentom.

Gradiva in predstavitve konference EVSW najdete tukaj.